Uvođenje IKT rješenja u poslovne procese

CERTIFICATE Management system as per ISO 9001 : 2015
15. June 2023.

Uvođenje IKT rješenja u poslovne proceseNAZIV PROJEKTA: Uvođenjem novih, dodatnih IKT rješenja u poslovni proces do povećanja konkurentnosti i učinkovitosti društva WEBEKA d.o.o.


UKUPNA VRIJEDNOST: 436.589,69 kn

EU FINANCIRANJE: 294.092,41 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 21.11.2016. – 21.05.2017.

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


OPIS PROJEKTA


Društvo WEBEKA d.o.o. specijalizirano je za industrijski inženjering odnosno za pružanje usluga konstrukcije i konzaltinga u specifičnoj grani proizvodnje alata za izradu automobilskih dijelova: karoserije, dijelova podvozja, strukturnih dijelova karoserije te vanjskih estetskih dijelova automobila. Za uspješno ugovaranje i izvršavanje posla, odnosno razvoj konstrukcije od neizmjerne je važnosti upotreba programskog paketa Catia koji predstavlja standard za konstruiranje alata za izradu automobilskih dijelova.

Glavni problem koji je identificiran u analizi problema je nemogućnost zadovoljenja potreba tržišta odnosno potreba klijenata koji uvjetuju uporabu Catia softvera, ali i nemogućnost preuzimanja većih, atraktivnijih projekata radi nedostatnih kapaciteta. Budući da Društvo ima mogućnost jačeg izlaska na tržišta u smislu ugovaranja većih i atraktivnijih projekata, potrebno je povećati kapacitete u smislu zapošljavanja novih osoba, međutim svakim novim zapošljavanjem bez nabave novih Catia licenci, Društvo bi bilo prisiljeno raditi korištenjem otvorenog CAD softvera što bi uvelike utjecalo na daljnji razvoj Društva. Uporabom otvorenog CAD softvera smanjuje se kvaliteta pružene usluge tj. kvaliteta isporučenih podataka, a i vrlo je teško naći klijente koji pristaju na takav poslovni proces.

Svrha ovog projekta je podići konkurentnost društva WEBEKA d.o.o. i podići razinu pruženih usluga klijentima. Navedeno će se postići uvođenjem nove, dodatne tehnologije – Catia softvera koji će omogućiti lakšu, bržu te kvalitetniju izradu i realizaciju projekata.


CILJEVI PROJEKTA


Definirani Opći cilj projektnog prijedloga je jačanje konkurentnosti i poboljšanje učinkovitosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije. Specifični cilj projektnog prijedloga je uvođenjem novih, dodatnih IKT rješenja u poslovni proces povećati konkurentnost i osnažiti tržišnu poziciju na tržištu te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih u svrhu daljnjeg rasta.

Projektom se na razini općeg cilja pridonosi razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranju novih radnih mjesta koji će se ostvariti kroz ulaganje novu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja obuhvaća softver Catia, pripadajuće radne stanice i sustav za pohranjivanje podataka.

Specifični cilj usmjeren je na otklanjanje identificiranih problema i iz njih proizašlih ograničenja i posljedica koje bi u budućnosti mogle negativno djelovati na rast i razvoj Društva. Izvršenje projekta direktno doprinosi ispunjenju specifičnog cilja i na taj način doprinosi rješavanju identificiranih problema i sprječavanju njihovih negativnih utjecaja na poslovanje i razvoj Društva.


REZULTATI PROJEKTA


Povećanje prihoda od prodaje
Očuvanje radnih mjesta
Povećanje broja novozaposlenih osoba


KONTAKT OSOBA


Krešimir Škada, voditelj projekta

Tel: 00385 49 342 238

E-mail: kresimir.skada@webeka.hr